ЈКП Јавно осветљење Београд је успешно завршило имплементацију два нова стандарда:
   
   -  ISO 9001:2015 стандарда за Систем менаџмента квалитетом и

   -  ISO 14001:2015 за Систем менаџмента заштите животне средине.

Пројекат имплементације два изузетно важна стандарда трајао је седам месеци, а сертификација још месец дана.
Овим пројектом се показало да је пословање ЈКП Јавно осветљење Београд друштвено одговорно и да остварује позитиван утицај на своје радно, друштвено и природно окружење.