ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ОБУСТАВЉЕНИ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ чл.36.ст.1.тч.1.

ЈН бр. ППД-1/14

Oбавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Конкурсна документација
измена 1.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

24.03.2014.
до 11:00h