ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗАКЉУЧЕНИ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЈН БР. ОПД-19/19

СИЈАЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

27.11.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-18/19

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документацијe 1

Измена конкурсне документацијe 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-6/19

OUTSOURCING УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.11.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-17/19

ДЕЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.11.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-16/19

СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-15/19

МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-5/19

УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Обавештење о померању рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Обавештење о померању рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.09.2019 до 10.30

ЈН БР. ОПД-14/19

МЕТАЛНИ ПОКЛОПЦИ ЗА СТУБОВЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-13/19

КАБЛОВСКИ ПРИБОР - СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-12/19

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПР-2/19

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-4/19

OUTSOURCING USLUGE

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-11/19

ЛИРЕ, РЕДУЦИРИ И НАГЛАВЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.08.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-10/19

КАБЛОВИ И СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.07.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-9/19

КАБЛОВСКИ ПРИБОР - СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.07.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-3/19

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму о јавној набавци - ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму о јавној набавци - ПАРТИЈА 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму о јавној набавци - ПАРТИЈА 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму о јавној набавци - ПАРТИЈА 1

15.08.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-8/19

ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНУ КОНТИНУАЛНУ РЕГУЛАЦИЈУ СВЕТЛОСНОГ ФЛУКСА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.06.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-7/19

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БРАНКОВОГ МОСТА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.06.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-6/19

РЕФЛЕКТОРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.05.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-2/19

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.05.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-2/19

СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

10.05.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-5/19

СИЈАЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.04.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-4/19

МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о померању рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.04.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-3/19

СПЕЦИЈАЛНА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РАДНА МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

15.04.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-1/19

OUTSOURCING USLUGE

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПР-1/19

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.03.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-1/19

БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-16/18

РЕФЛЕКТОРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-15/18

МЕТАЛНИ ПОКЛОПЦИ ЗА СТУБОВЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-14/18

ОПРЕМА ЗА СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛНУ КОНТИНУАЛНУ РЕГУЛАЦИЈУ СВЕТЛОСНОГ ФЛУКСА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-13/18

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛИЧИНОГ ВЕНЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-12/18

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ СКАДАРСКЕ УЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-11/18

СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.11.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-10/18

МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о померању рока за доставу понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.11.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-9/18

ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-3/18

OUTSOURCING УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.10.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПР-2/18

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.10.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-2/18

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о померању рока за доставу понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.09.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-7/18

КАМИОНИ СА ПЛАТФОРМОМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.09.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-6/18

КАБЛОВИ И  СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-8/18

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-5/18
ЛИРЕ РЕДУЦИРИ НАГЛАВЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.08.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-1/18
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.07.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-4/18
БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-3/18
КАБЛОВСКИ ПРИБОР-СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.06.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-2/18
СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.04.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПР-1/18
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТЕРСКИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Исправка обавештења о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.03.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-1/18
МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПР-3/17
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТЕРСКИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-22/17
НАБАВКА КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-24/17
ОПРЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ОСВЕТЉЕЊЕ У ПИОНИРСКОМ ПАРКУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-23/17
МЕТАЛНИ СТУБОВИ - ПАРТИЈА 2 - ДЕКОРАТИВНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-19/17
НАБАВКА КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ У ПЕШАЧКИМ ЗОНАМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-18/17
СИЈАЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-21/17
ОПРЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ УРБАНЕ ЗОНЕ - АДА ЦИГАНЛИЈА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-20/17
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - КАЛЕМЕГДАН 2. ФАЗА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-6/17
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

06.11.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-17/17
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
КАЛЕМЕГДАН 4. ФАЗА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.10.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-15/17
МЕТАЛНИ СТУБОВИ - ПАРТИЈА 2 - ДЕКОРАТИВНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.10.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-5/17
ОUTSOURCING USLUGE - „УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА РАДНИКА”

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.10.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-16/17
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - МОСТ ГАЗЕЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.10.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-14/17
ОПРЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ПАРКА НА УШЋУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-13/17
БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПР-2/17
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - измена

13.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-3/17
УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Одлука о додели уговора

11.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-11/17
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ -ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-4/17
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-12/17
СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈУ МОСТОВА МИНИМАЛНОГ ДОХВАТА 23 МЕТРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом угoвору

29.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-10/17
ЛИРЕ,РЕДУЦИРИ И НОСАЧИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом угoвору Партија 1

28.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-9/17
ОПРЕМА ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о померању рока за доставу понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом угoвору

15.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-8/17
СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом угвору

09.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-7/17
РЕФЛЕКТОРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом угвору

08.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-6/17
МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка за Партију 2 Декоративни стубови

Обавештење о закљученом угвору за Партију 1

07.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-3/17
КАБЛОВИ И СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.07.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-2/17
ДЕЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.05.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПР-1/17
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.04.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-1/17
БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-6/16
ЛИРЕ, РЕДУЦИРИ И НАГЛАВЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о померању рока 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

02.08.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-7/16
МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.07.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-8/16
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДЕКОРАТИВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.07.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-10/16
СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.07.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-9/16
БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.07.2016 до 12.30
ЈН БР. ОПД-5/16
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

28.06.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-4/16
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

01.07.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-2/16
КАБЛОВИ И СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.06.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-3/16
РЕФЛЕКТОРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о померању рока 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

13.07.2016 до 12.30

 ЈН БР. ОПД-16/16
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ФАСАДА У КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-13/16
ОПРЕМА ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.08.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПР-4/16

ПОГОН КАРАБУРМА ДОГРАДЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Измена обавештења о закљученом уговору

10.10.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-1/16
УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПУТНИЧКИХ И
ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
ПАРТИЈА 4 - ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ


ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.06.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-1/16
ОПРЕМА ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПР-1/16
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

18.04.2016 до 13.00

ЈН БР. ОПД-17/15
АЛАТ ТЕРЕНСКИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.03.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-14/15
МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-13/15
СИЈАЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.06.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-16/15
БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.02.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-10/15
УСЛУГА РЕПРОГРАМИРАЊА СОФТВЕРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговор Партија 1

Обавештење о закљученом уговор Партија 2

01.02.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-15/15
ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена позива за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Измена позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.01.2016 до 13.00

ЈН БР. ОПУ-8/15
УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

30.12.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-9/15
САНАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ РАСВЕТНИХ ТЕЛА СА НАДОГРАДЊОМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.12.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-12/15
ЛИРЕ, РЕДУЦИРИ И НАГЛАВЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.11.2015 до 13.00

ЈН БР. ОПД-11/15
ОПРЕМА ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација прва измена

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања 20.11.2015.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.11.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-7/15
УСЛУГА ЗАКУПА МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-10/15
ДЕЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

14.08.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-9/15
СВЕТИЉКЕ
ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

30.07.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-6/15
УСЛУГА РЕПРОГРАМИРАЊА СОФТВЕРА - ПАРТИЈА 4
УСЛУГА РЕПРОГРАМИРАЊА СОФТВЕРА WAREHOUSE

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-5/15
УСЛУГА ИСПОРУКЕ М2М КАРТИЦА ЗА НАДЗОР ВОЗИЛА
И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
СА ТЕХНИЧКОМ ПОДРШКОМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИСПОРУЧЕНИХ КАРТИЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

24.07.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-8/15
ОДЕЛА, УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ПОТРОШНА СРЕДСТВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.07.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-7/15
ОПРЕМА ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

15.06.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-6/15
АЛАТ ТЕРЕНСКИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о наставку поступка

Конкурсна документација измена

Обавештење о померању рока 2

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

22.06.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-5/15
КАБЛОВИ И СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

02.06.2015 до 12.30

ЈН БР. ОДП-4/15
РЕФЛЕКТОРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

27.05.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПР-1/15
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

26.05.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-3/15
ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација измена

Обавештење о закљученом уговору

11.05.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-2/15
ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Закључен уговор Партија 1

Закључен уговор Партија 2

27.04.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-3/15
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

14.04.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-4/15
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА
ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору

06.04.2015 до 12.30

ЈН БР. ОПД-1/15
РАЗВОДНИ ОРМАРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2015 до 12.30
ЈН БР. ОПУ-6/14
УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА ЈКП ЈО
СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одговори на питања II

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

23.02.2015 до 12.30
ЈН БР. ОПУ-5/14
УСЛУГА РЕПРОГРАМИРАЊА ЕРП ПАНТЕОН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

22.01.2015 до 12.30
ЈН БР. ОПД-15/14
СВЕТИЉКЕ ЗА ЈАВНО ФУНКЦИОНАЛНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

05.01.2015 до 12.30
ЈН БР. ОПУ-3/14
УСЛУГА РЕПРОГРАМИРАЊА СОФТВЕРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о обустави дела поступка

Закључен уговор - Партија 2

31.10.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПУ-4/14
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
СВЕТИЉКИ И РЕФЛЕКТОРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

26.12.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-14/14
БЕТОНСКИ СТУБОВИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ СА УГРАДЊОМ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

25.11.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-12/14
МОТОРНА ГОРИВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

09.09.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПУ-2/14
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
ЗАКУП МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

25.08.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-6/14
МЕТАЛНИ СТУБОВИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације и померању рока за доставу понуда

Обавештење о закљученом уговору

15.08.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-7/14
ЛИРЕ, РЕДУЦИРИ И НАГЛАВЦИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

07.08.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-10/14
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

29.07.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-5/14
СЕРВЕРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

22.07.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-8/14
НАБАВКА РЕФЛЕКТОРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

16.07.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПР-1/14
ЗЕМЉАНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

17.07.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-9/14
СИЈАЛИЦЕ

Претходно обавештење за светиљке

Претходно обавештење за светиљке измена 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

10.06.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-4/14
ДЕЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору

27.06.2014 до 12.30
ЈН БР. ОПД-1/14
СВЕТИЉКЕ ЗА ЈАВНО ФУНКЦИОНАЛНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Претходно обавештење за светиљке

Претходно обавештење за светиљке измена 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања 1

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о померању рока

Прва измена конкурсне документације

Обавештење  о закљученом уговору

20.05.2014 до 12.30
ЈН БР. OПУ-2/13
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА, УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања 2

Одговори на питања 3

Одговори на питања 4

Одговори на питања 5

Измена конкурсне документације

II Измена конкурсне документације

III Измена конкурсне документације

Обавештење о III измени конкурсне документације 

Обавештење о измени документације

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 5

3.02.2014 до 12.30h