ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК У ТОКУ - АКТУЕЛНИ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЈН БР. ОПД-16/19

СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

30.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-15/19

МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

27.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-5/19

УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

26.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-14/19

МЕТАЛНИ ПОКЛОПЦИ ЗА СТУБОВЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

23.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-13/19

КАБЛОВСКИ ПРИБОР - СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

20.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-12/19

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

19.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПР-2/19

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

17.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-4/19

OUTSOURCING USLUGE

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

16.09.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-11/19

ЛИРЕ, РЕДУЦИРИ И НАГЛАВЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.08.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-10/19

КАБЛОВИ И СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.07.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-9/19

КАБЛОВСКИ ПРИБОР - СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.07.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-3/19

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

15.08.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-8/19

ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНУ КОНТИНУАЛНУ РЕГУЛАЦИЈУ СВЕТЛОСНОГ ФЛУКСА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.06.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-7/19

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БРАНКОВОГ МОСТА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.06.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-6/19

РЕФЛЕКТОРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.05.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-2/19

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.05.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-2/19

СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

10.05.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-5/19

СИЈАЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.04.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-4/19

МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о померању рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.04.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-3/19

СПЕЦИЈАЛНА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РАДНА МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

15.04.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-1/19

OUTSOURCING USLUGE

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПР-1/19

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.03.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-1/19

БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПД-16/18

РЕФЛЕКТОРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-15/18

МЕТАЛНИ ПОКЛОПЦИ ЗА СТУБОВЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-14/18

ОПРЕМА ЗА СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛНУ КОНТИНУАЛНУ РЕГУЛАЦИЈУ СВЕТЛОСНОГ ФЛУКСА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-13/18

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТОПЛИЧИНОГ ВЕНЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-12/18

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ СКАДАРСКЕ УЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.12.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-11/18

СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.11.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-10/18

МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о померању рока за доставу понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.11.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-9/18

ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-3/18

OUTSOURCING УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.10.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПР-2/18

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.10.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-2/18

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о померању рока за доставу понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.09.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-7/18

КАМИОНИ СА ПЛАТФОРМОМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.09.2018 до 12.30

ЈН БР. ОПД-6/18

КАБЛОВИ И  СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-8/18

ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-5/18
ЛИРЕ РЕДУЦИРИ НАГЛАВЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.08.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-1/18
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.07.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-4/18
БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-3/18
КАБЛОВСКИ ПРИБОР-СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.06.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-2/18
СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.04.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПР-1/18
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТЕРСКИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Исправка обавештења о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.03.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-1/18
МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2018 до 12.30h

ЈН БР. ОПР-3/17
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТЕРСКИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-22/17
НАБАВКА КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-24/17
ОПРЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ОСВЕТЉЕЊЕ У ПИОНИРСКОМ ПАРКУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-23/17
МЕТАЛНИ СТУБОВИ - ПАРТИЈА 2 - ДЕКОРАТИВНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-19/17
НАБАВКА КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ У ПЕШАЧКИМ ЗОНАМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-18/17
СИЈАЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-21/17
ОПРЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ УРБАНЕ ЗОНЕ - АДА ЦИГАНЛИЈА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-20/17
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - КАЛЕМЕГДАН 2. ФАЗА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.12.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-6/17
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

06.11.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-17/17
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
КАЛЕМЕГДАН 4. ФАЗА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.10.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-15/17
МЕТАЛНИ СТУБОВИ - ПАРТИЈА 2 - ДЕКОРАТИВНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.10.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-5/17
ОUTSOURCING USLUGE - „УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА РАДНИКА”

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.10.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-16/17
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - МОСТ ГАЗЕЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.10.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-14/17
ОПРЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ПАРКА НА УШЋУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-13/17
БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПР-2/17
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору - измена

13.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-3/17
УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Одлука о додели уговора

11.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-11/17
ОПРЕМА ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ -ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПУ-4/17
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.09.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-12/17
СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈУ МОСТОВА МИНИМАЛНОГ ДОХВАТА 23 МЕТРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом угoвору

29.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-10/17
ЛИРЕ,РЕДУЦИРИ И НОСАЧИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом угoвору Партија 1

28.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-9/17
ОПРЕМА ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о померању рока за доставу понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом угoвору

15.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-8/17
СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом угвору

09.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-7/17
РЕФЛЕКТОРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом угвору

08.08.2017 до 12.30h

ЈН БР. ОПД-6/17
МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка за Партију 2 Декоративни стубови

Обавештење о закљученом угвору за Партију 1

07.08.2017 до 12.30h