ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК У ТОКУ - АКТУЕЛНИ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЈН БР. ОПР- 1/20

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПУ- 4/20

УСЛУГА ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

23.10.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-12/20

СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.10.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-11/20

МЕТАЛНИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.10.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-10/20

ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНУ КОНТИНУАЛНУ РЕГУЛАЦИЈУ СВЕТЛОСНОГ ФЛУКСА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.10.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-8/20

СИЈАЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.08.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-9/20

ДЕЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.08.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-7/20

КАБЛОВИ И СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања_1

Одговори на питања_2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.08.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-6/20

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.07.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-5/20

СИЈАЛИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-4/20

ЛИРЕ, РЕДУЦИРИ И НАГЛАВЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

1. Oбавештење о продужењу рока за достављање понуда

2. Oбавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

02.07.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-3/20

ВОЗИЛО СА ХИДРАУЛИЧНИМ ПЛАТФОРМАМА ЗА РАД НА ВИСИНИ ДО МИН. 16м, МАКСИМАЛНЕ НОСИВОСТИ ДО 3500кг

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за достављање понуда

Oбавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одговори на питања

Oбавештење о продужењу рока за достављање понуда

Oбавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.10.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-2/20

КАБЛОВИ И СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

02.04.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-3/20

OUTSOURCING УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

26.03.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-1/20

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.03.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-2/20

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - Партија 2 - Услуга одржавања теретних возила

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

12.03.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-1/20

БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.03.2020 до 12.30