ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК У ТОКУ - АКТУЕЛНИ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЈН БР. ОПД-4/20

ЛИРЕ, РЕДУЦИРИ И НАГЛАВЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

10.04.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-3/20

ВОЗИЛО СА ХИДРАУЛИЧНИМ ПЛАТФОРМАМА ЗА РАД НА ВИСИНИ ДО МИН. 16м, МАКСИМАЛНЕ НОСИВОСТИ ДО 3500кг

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

03.04.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-2/20

КАБЛОВИ И СНОПОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

02.04.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-3/20

OUTSOURCING УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

26.03.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-1/20

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

13.03.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПУ-2/20

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - Партија 2 - Услуга одржавања теретних возила

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

12.03.2020 до 12.30

ЈН БР. ОПД-1/20

БЕТОНСКИ СТУБОВИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

09.03.2020 до 12.30