ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ОБУСТАВЉЕНИ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЈН БР. ОПД-20/19

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питањa I

Одговори на питањa II

Одговори на питањa III

Одговори на питањa IV

Одговори на питањa V

Одговори на питањa VI

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

16.12.2019 до 12.30

ЈН БР. ОПР-3/19

ИЗГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНОГ ПУТА НА ПОГОНУ ДЕДИЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питањa I

Одговори на питањa II

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

30.12.2019 до 10.00

ЈН БР. ОПР-2/16
РАДОВИ НА ПОГОНУ ДЕДИЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

26.09.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-12/16
НАБАВКА КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ У ПЕШАЧКИМ ЗОНАМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

16.08.2016 до 12.30

ЈН БР. ОПД-11/16
НАБАВКА КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

11.08.2016 до 12.30
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН БР. ОПД-11/14

БЕТОНСКИ СТУБОВИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ СА УГРАДЊОМ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Обавештење о допуни конкурсне документације и померању рока за јавну набавку

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о обустави поступка

15.09.2014 до 12.30
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН БР. ОПУ-1/14

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
ЗАКУП МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о обустави поступка

16.06.2014 до 12.30
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН БР. ОПД-3/14
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА МОТОРНА ГОРИВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о обустави поступка

09.06.2014 до 13.00

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, ИЗВОРИ СВЕТЛОСТИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања - Е

Одговори на питања - Н

Обавештење о поднетом захетву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка 

28.04.2014 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, МОТОРНА ГОРИВА
OПД-19/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Одговори на питања 1

Одговори на питања 2

Oбустава поступка

24.01.2014 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, МОТОРНА ГОРИВА
OПД-16/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације 

Обавештење о обустави поступка 

14.11.2013 до 12.30h