ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК АРХИВА 2013

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, МОТОРНА ГОРИВА
OПД-16/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације 

Обавештење о обустави поступка 

14.11.2013 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, КАБЛОВИ
OПД-18/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

26.11.2013 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, ОПРЕМА ЗА СПОЉНО ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
OПД-15/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о
времену и месту увида у техничку документацију

II Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

30.09.2013 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
ЛИРЕ ЗА СВЕТИЉКЕ
OПД-14/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације II

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

16.09.2013 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
СПЕЦИЈАЛНЕ СВЕТИЉКЕ ЗА ОСВЕТЉАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА

OПД-13/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору  

31.08.2013 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
СВЕТИЉКЕ ЗА ЈАВНО ФУНКЦИОНАЛНО ОСВЕТЉЕЊЕ

OПД-12/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

26.08.2013 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, БЕТОНСКИ СТУБОВИ
ОСВЕТЉЕЊЕ СА УГРАДЊОМ

OПД-10/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори II

Измена конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

Продужење рока за доставу понуда

Обавештење о закљученом уговору

09.08.2013 до 12.30h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
СВЕТИЉКЕ ЗА ЈАВНО ФУНКЦИОНАЛНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Претходно обавештење