Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Арсеновић

Рођен у Новом Саду 1967. године.
Oсновну и средњу школу природно-техничке струке завршио у Београду.
Дипломирао електронику 1999. године на Електротехничком факултету у Београду.

Од 1999. године стално запослен у Војномедицинској академији.
Тренутно на пословима самосталног администратора
развија базе података и веб апликације.

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Мирјана Ђурђевић
Рођена 28.08.1960. године. По занимању дипломирани менаџер.
Радно искуство:
1978. до 1982. године ВМА, административни техничар
1982. до 1990. године предузеће Беко, руководилац пословања
1990. до 1996. године СТР Тамарис, власник
1996. до 2002. године агенција ТАШ, власник и директор
2002. до данас привредно друштво ТАШ, оснивач и директор
ДИРЕКТОР ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД
Александар Цинцар Попоски
Рођен 08.02.1974. године у Београду.

ОБРАЗОВАЊЕ: УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“, БЕОГРАД
дипломирани економиста


УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД
магистар наука индустријског менаџмента


РАДНО ИСКУСТВО: 
2001.-2007. Директор МИДА СПЕС Д.О.О
2005.-2008. Предеседник надзорног одбора ЕДБ изградње
Председник туристичке организације Београда
Члан управног и надзорног одбора ЕДБ изградње
2008.-2013. Директор ЈП Пословни простор Земун
2013. до данас ,Директор ЈКП „Јавно Осветљење“ Београд
*Носилац Ордена Белог анђела Епархије милешевске.
*Носилац Ордена Св. краља Милутина.
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ
Милан Раонић
Датум рођења: 20.7.1979. године
Завршио Саобраћајни факултет Универзитета у Београду 1998-2006. године.
Назив додељене квалификације:
Мастер саобраћаја, одсек логистике, VII-1 степен


Стално запослен у ЈКП „Јавно осветљење” Београд
на радном месту руководилац службе транспорта
Занимање: помоћник директора за пословно-техничку подршку
Од 2016. године ради на радном месту Извршног директора
Душко Тарбук
Рођен 21.08.1972. године у Београду.
ОБРАЗОВАЊЕ: УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“ , БЕОГРАД
Дипломирани менаџер


РАДНО ИСКУСТВО:
1994.-1997. компанија „ДУВАН“
1997.до 2008. „LEO BURNETT I SAATCHI&SAATCHI“ БЕОГРАД,
маркетинг менаџер

2008.до 2009. Заменик председника општине Земун
2009. до 2014. Помоћник председника општине Земун
2015. до 2016. Помоћник директора ЈКП „Јавно осветљење“ Београд
од 2016. до данас Извршни директор ЈКП „Јавно осветљење“ Београд