ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗАКЉУЧЕНЕ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЈНМВ-У 1-01/20
УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ОДРЖАВАЊА НА ОБЈЕКТИМА ЈКП ”ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.02.2020 до 12.00h

ЈНМВ-Р 1-12/19
РАД РАДНИКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА РАД НА ВИСИНИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.01.2020 до 12.00h

ЈНМВ-У 3-12/19
УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА СА ОДРЖАВАЊЕМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.01.2020 до 12.00h

ЈНМВ-У 2-12/19
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговора

30.12.2019 до 10.00h

ЈНМВ-Д 1-12/19
ГУМЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ И КАМИОНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговора

30.12.2019 до 12.00h

ЈНМВ-Д 2-12/19
ОДЕЛА, УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ПОТРОШНА СРЕДСТВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговора

27.12.2019 до 11.00h

ЈНМВ-У 1-12/19
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ МЕТАЛНИХ СТУБОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговора

27.12.2019 до 10.00h

ЈНМВ-У 2-11/19
ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о померању рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговора

26.12.2019 до 12.30h

ЈНМВ-У 3-11/19
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УПС

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговора

23.12.2019 до 12.00h

ЈНМВ-У 1-11/19
УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ХИДРАУЛИЧНИХ ПЛАТФОРМИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.11.2019 до 12.00h

ЈНМВ-У 3-10/19
УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.10.2019 до 12.00h

ЈНМВ-У 1-10/19
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.10.2019 до 12.00h

ЈНМВ-Д 2-09/19
ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ РГБ ОСВЕТЉЕЊЕМ НА НОВОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ МОСТУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.10.2019 до 12.00h

ЈНМВ-Д 3-09/19
ДЕЛОВИ СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.09.2019 до 12.00h

ЈНМВ-Д 1-09/19
ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДАН РАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.09.2019 до 12.30h

ЈНМВ-У 1-08/19
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КОНТРОЛЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.09.2019 до 12.00h

ЈНМВ-Д 1-08/19
ОСИГУРАЧИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.08.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 2-07/19
УСЛУГЕ БАНКАРСКЕ - ЗА ОКВИРНУ ЛИНИЈУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.08.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 1-07/19
УСЛУГА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ - ФТО

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.07.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-07/19
СЕРВЕРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.07.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-07/19
РАЗВОДНИ ОРМАРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

25.07.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 1-06/19
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.07.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 4-05/19
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.06.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 1-05/19
ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.05.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-05/19
МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИ УРЕЂАЈИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.05.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-05/19
АЛАТ ТЕРЕНСКИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

31.05.2019 до 10.30h

ЈНМB-Д 1-05/19
ОПРЕМА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.05.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 2-04/19
УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ КООРДИНАЦИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.05.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 1-04/19
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.05.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-04/19
ЧЕТВОРОСТУБНА ЕЛЕКТРО-ХИДРАУЛИЧНА ДИЗАЛИЦА НОСИВОСТИ ДО 5000 КГ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-03/19
ДЕЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.04.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-03/19
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА
 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.04.2019 до 10.00h

ЈНМB-У 3-02/19
УСЛУГА РЕПРОГРАМИРАЊА СОФТВЕРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

22.03.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 2-02/19
УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.03.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-03/19
ОСИГУРАЧИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.03.2019 до 10.00h

ЈНМB-У 1-02/19
УСЛУГА МЕРЕЊА ИМПЕДАНСЕ ПЕТЉЕ КВАРА, УЗЕМЉЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.03.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-02/19
ДЕЛОВИ СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.03.2019 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-02/19
ДЕЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

01.03.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 3-12/18
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.02.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 2-12/18
УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ УГРАДНИХ ПЛАКАРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.01.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-12/18
УНИФОРМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

08.01.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-12/18
МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.01.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-12/18
УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА СА ОДРЖАВАЊЕМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.12.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 3-11/18
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.12.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-11/18
ОДЕЛА, УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ПОТРОШНА СРЕДСТВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.12.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-11/18
ГУМЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ И КАМИОНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.12.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-11/18
ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ ДЕКОРАТИВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.11.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 2-11/18
АНГАЖОВАЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ПЛАТФОРМИ - ДИЗАЛИЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.11.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-11/18
УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.11.2018 до 11.00h

ЈНМB-У 2-10/18
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.11.2018 до 10.00h

ЈНМB-Д 2-10/18
ИСПОРУКА СОФТВЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГИС-А

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.11.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-10/18
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока за доставу понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2018 до 11.00h

ЈНМB-У 1-10/18
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УПС

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2018 до 12.00h

ЈНМB-Р 1-09/18
РАД РАДНИКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА РАД НА ВИСИНИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.10.2018 до 12.30h

ЈНМB-Д 1-09/18
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, УЉА, МАЗИВА, АУТО КОЗМЕТИКА, РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 до 12.30h

ЈНМB-Д 3-08/18
ОПРЕМА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.09.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-08/18
ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДАН РАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.09.2018 до 10.00h

ЈНМB-У 2-08/18
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И КОНТРОЛЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.08.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-07/18
ДЕЛОВИ СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.08.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-08/18
МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИ УРЕЂАЈИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.08.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-08/18
УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.08.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 4-05/18
УСЛУГА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ - ФТО

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.07.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-05/18
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, УЉА, МАЗИВА, АУТО КОЗМЕТИКА, РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

06.07.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-06/18
УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ КООРДИНАЦИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

28.06.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 2-05/18
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.06.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-06/18
АЛАТ ТЕРЕНСКИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.06.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 3-05/18
УСЛУГЕ БАНКАРСКЕ (ЗА ОКВИРНУ ЛИНИЈУ ЗА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ)

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о померању рока за доставу понуда

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.07.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 5-05/18
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.06.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-05/18
УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ОДРЖАВАЊА НА ОБЈЕКТИМА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 4-05/18
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.05.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-05/18
СЕРВЕРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.05.2018 до 10.00h

ЈНМB-Д 1-05/18
ОСИГУРАЧИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.05.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-04/18
ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.05.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 3-03/18
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.05.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 2-03/18
УСЛУГА РЕПРОГРАМИРАЊА СОФТВЕРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

27.03.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-03/18
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-03/18
УСЛУГА ФОТОМЕТРИЈСКИХ МЕРЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.03.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-02/18
УСЛУГА МЕРЕЊА ИМПЕДАНЦЕ ПЕТЉЕ КВАРА, УЗЕМЉЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.03.2018 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-11/17
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, МАЗИВА, АУТО КОЗМЕТИКА, РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

09.03.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 3-12/17
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.02.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 2-12/17
УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ОДРЖАВАЊА НА ОБЈЕКТИМА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.02.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-12/17
УСЛУГА ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

03.01.2018 до 10.00h

ЈНМB-У 4-11/17
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.12.2017 до 10.00h

ЈНМB-Д 2-11/17
ГУМЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ И КАМИОНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.12.2017 до 10.00h

ЈНМB-У 2-11/17
УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.12.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 3-11/17
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ДИЗАЛИЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.12.2017 до 10.00h

ЈНМB-Д 1-11/17
АЛАТ ТЕРЕНСКИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2018 до 12.00h

ЈНМB-У 1-11/17
УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА СА ОДРЖАВАЊЕМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.12.2017 до 10.00h

ЈНМB-Д 2-09/17
ОДЕЛА, УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ПОТРОШНА СРЕДСТВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.11.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 2-10/17
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

27.10.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 1-10/17
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Захтев за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

07.11.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-09/17
АЛАТ ТЕРЕНСКИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора

11.10.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 1-09/17
УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ КООРДИНАЦИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.10.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 2-09/17
УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.09.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-09/17
СЕРВЕРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.09.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 3-08/17
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УПС

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.09.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 1-08/17
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И КОНТРОЛЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

24.08.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 2-08/17
УСЛУГА МЕРЕЊА ИМПЕДАНЦЕ ПЕТЉЕ КВАРА, УЗЕМЉЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.08.2017 до 10.30h

ЈНМB-Р 1-07/17
УСЛУГА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ФТО

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.08.2017 до 12.00h

ЈНМB-Р 1-04/17
РАД РАДНИКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА РАД НА ВИСИНИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.07.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 1-06/17
ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.06.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-05/17
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.06.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 1-03/17
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.06.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 1-05/17
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.06.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-04/17
ОПРЕМА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.05.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-03/17
СПЕЦИЈАЛНЕ СВЕТИЉКЕ ЗА ОСВЕТЉАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.05.2017 до 10.00h

ЈНМB-Д 1-03/17
КАБЛОВСКИ ПРИБОР - СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.05.2017 до 10.00h

ЈНМB-У 2-03/17
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.05.2017 до 10.00h

ЈНМB-У 5-03/17
УСЛУГЕ БАНКАРСКЕ (ЗА ОКВИРНУ ЛИНИЈУ ЗА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ)

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговори на питања

Oдговори на питања

Обавештење о померању рока

Oдговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.05.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-03/17
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговори на питања

Обавештење о померању рока

Oдговори на питања

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.05.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 4-03/17
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСВЕТЉЕЊА ГОСПОДСКЕ УЛИЦЕ У ЗЕМУНУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.04.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 1-02/17
УСЛУГА МИКСОВАЊА, ТРАНСПОРТА И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА МБ20

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.04.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 2-02/17
УСЛУГЕ РЕПРОГРАМИРАЊА СОФТВЕРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговру Партија 1

Обавештење о закљученом уговру Партија 3

Обавештење о закљученом уговру Партија 2

20.03.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 3-12/16
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговру Партија 1

Обавештење о закљученом уговру Партија 2

23.02.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-12/16
ЕНЕРГЕТСКЕ ЦЕВИ, ЦРЕВА И ШТИТНИЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.02.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-12/16
ОСИГУРАЧИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.02.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 2-12/16
УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ КООРДИНАЦИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.02.2017 до 12.00h

ЈНМB-У 2-10/16
УСЛУГА ИЗРАДЕ И УНАПРЕЂЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОГОНСКОГ ОБРАЧУНА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.12.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 3-10/16
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.11.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 4-10/16
УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.11.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-10/16
ГУМЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ И КАМИОНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.11.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-10/16
УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА СА ОДРЖАВАЊЕМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2016 до 12.00h

ЈНМB-Р 2-08/16
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МРЕЖЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.10.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 3-08/16
УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.10.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 2-08/16
УСЛУГА СНИМАЊА ЕЛЕМЕНАТА МРЕЖЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.10.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 4-08/16
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

06.10.2016 до 12.00h

ЈНМB-Р 1-08/16
РАД РАДНИКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА РАД НА ВИСИНИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.09.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-08/16
УСЛУГА СНИМАЊА ЕЛЕМЕНАТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.10.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-07/16
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена позива за подношење понуда

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговор Партија 1

Обавештење о закљученом уговор Партија 2

16.09.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-07/16
KАБЛОВСКИ ПРИБОР-СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.08.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-06/16
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.08.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 4-06/16
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА,УЉА,МАЗИВА,АУТО КОЗМЕТИКА,РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захетву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.09.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 2-06/16
УСЛУГА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ - ФТО

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ОБЈАВА ПОРТАЛ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захетву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.07.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-06/16
ОПРЕМА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

07.07.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 3-06/16
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

06.07.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-05/16
СЕРВЕРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

30.06.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-06/16
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УПС

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

28.06.2016 до 10.30h

ЈНМB-У 1-05/16
УСЛУГА МЕРЕЊА ИМПЕДАНСЕ ПЕТЉЕ КВАРА, УЗЕМЉЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.06.2016 до 10.30h

ЈНМB-Д 2-05/16
ОДЕЛА, УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ПОТРОШНА СРЕДСТВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.06.2016 до 12.00h

ЈНМB-П 1-08/16
РАД РАДНИКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА РАД НА ВИСИНИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

23.09.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-08/16
УСЛУГА СНИМАЊА ЕЛЕМЕНАТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Измена конкурсне документације

03.10.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-07/16
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена позива за подношење понуда

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

16.09.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-07/16
KАБЛОВСКИ ПРИБОР-СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.08.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-06/16
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.08.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 4-06/16
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА,УЉА,МАЗИВА,АУТО КОЗМЕТИКА,РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захетву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Обавештење о померању рока

20.09.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 2-06/16
УСЛУГА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ - ФТО

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ОБЈАВА ПОРТАЛ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захетву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.07.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-06/16
ОПРЕМА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

07.07.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 3-06/16
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

06.07.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-05/16
СЕРВЕРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

30.06.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-06/16
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УПС

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

28.06.2016 до 10.30h

ЈНМB-У 1-05/16
УСЛУГА МЕРЕЊА ИМПЕДАНСЕ ПЕТЉЕ КВАРА, УЗЕМЉЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.06.2016 до 10.30h

ЈНМB-Д 2-05/16
ОДЕЛА, УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ПОТРОШНА СРЕДСТВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.06.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-06/16
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

29.06.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-05/16
СПЕЦИЈАЛНЕ СВЕТИЉКЕ ЗА ОСВЕТЉАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

20.06.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 2-04/16
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ЈКП ”ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.05.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 2-03/16
УСЛУГА РЕПРОГРАМИРАЊА СОФТВЕРА - ПАРТИЈА 3

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

06.05.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-04/16
ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена позива за подношење понуда

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.05.2016 до 10.00h

ЈНМB-У 3-04/16
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-04/16
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Измена конкурсне документације II

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.05.2016 до 12.00h
ЈНМB-У 2-11/14
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И КОНТРОЛЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

30.01.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 4-04/16
ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2016 до 12.00h

ЈНМB-Р 1-03/16
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МРЕЖЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.04.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-03/16
КАБЛОВСКИ ПРИБОР СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.04.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-03/16
УСЛУГА МИКСОВАЊА, ТРАНСПОРТА И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА МБ20

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.04.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-03/16
ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

11.04.2016 до 12.30h

ЈНМB-Р 1-02/16
РАД РАДНИКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА РАД НА ВИСИНИ 

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 1-02/16
УСЛУГА ПОПРАВКЕ НА МЕРНИМ КОЛИМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.03.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 3-12/15
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И КОНТРОЛЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Измена конкурсне документацијe II

Обавештење о померању рокa II

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.03.2016 до 12.00h

ЈНМB-У 2-12/15
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.01.2016 до 12.30h

ЈНМB-Д 1-12/15
ОСИГУРАЧИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.01.2016 до 12.30h

ЈНМB-У 1-12/15
УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ КООРДИНАЦИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.01.2016 до 12.30h

ЈНМB-У 2-11/15
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација - измењена

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.12.2015 до 9.30h

ЈНМB-Д 2-11/15
ЕНЕРГЕТСКЕ ЦЕВИ, ЦРЕВА И ШТИТНИЦИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.12.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 1-11/15
УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2015 до 12.30h

ЈНМB-У 1-10/15
УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.11.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-11/15
ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОДНЕ ОРМАНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.11.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 2-10/15
УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА, МАШИНА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.11.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-10/15
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.11.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-10/15
ДЕЛОВИ СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-09/15
ИСПОРУКА ПРОЗОРА И РАДИЈАТОРА СА УГРАДЊОМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1

Oбавештење о закљученом уговору - Партија 2

19.10.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-10/15
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.10.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-08/15
ОПРЕМА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.10.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-09/15
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Обавештење о закљученом уговору

21.09.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 1-08/15
УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА СА ОДРЖАВАЊЕМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

16.09.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-08/15
СЕРВЕРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 3-07/15
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

22.07.2015 до 12.30h

ЈНМB-Д 2-07/15
ГУМЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ И КАМИОНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

22.07.2015 до 12.30h

ЈНМB-У 2-07/15
УСЛУГА МЕРЕЊА ИМПЕДАНЦЕ ПЕТЉЕ КВАРА, УЗЕМЉЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

15.07.2015 до 12.30h

ЈНМB-У 1-07/15
УСЛУГА МИКСОВАЊА, ТРАНСПОРТА И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА МБ20

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

16.07.2015 до 12.30h

ЈНМB-Д 2-06/15
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДЕКОРАТИВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

14.07.2015 до 12.30h

ЈНМB-Д 1-07/15
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, УЉА, МАЗИВА, АУТО КОЗМЕТИКА,
РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

13.07.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 1-05/15
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација прва измена

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Партија 1

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

09.07.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-06/15
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

29.06.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 2-05/15
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, УЉА, МАЗИВА, АУТО КОЗМЕТИКА, РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

12.06.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-05/15
СПЕЦИЈАЛНЕ СВЕТИЉКЕ ЗА ОСВЕТЉАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору

19.06.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 2-04/15
УСЛУГА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ - ФТО

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

17.06.2015 до 12.00h

ЈНМB-Р 1-05/15
РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

03.06.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-04/15
КАБЛОВСКИ ПРИБОР - СИТАН

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору

28.05.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 1-04/15
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УПС

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

08.05.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 1-02/15
БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Померање рока за доставу понуда

Обавештење о закљученом уговору

01.04.2015 до 12.30h

ЈНМB-Д 1-02/15
ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору

24.03.2015 до 12.00h

ЈНМB-Д 5-12/14
СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору

20.03.2015 до 12.00h
ЈНМB-Д 2-12/14
АЛАТ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о обустави поступка

23.01.2015 до 12.00h
ЈНМB-Д 4-12/14
ОПРЕМА СДНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о померању рока

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

21.01.2015 до 12.00h
30.01.2015 до 12.00h

ЈНМB-У 2-02/15
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

17.03.2015 до 12.30h
ЈНМB-У 1-12/14
УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања 17 12

Одговори на питања 18 12

Одговори на питања 19 12

Обавештење о закљученом уговору

25.12.2014 до 12.00h
ЈНМB-У 1-10/14
УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ КООРДИНАЦИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о измени конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

25.12.2014 до 10.00h
ЈНМB-Д 3-11/14
КАБЛОВСКИ ПРИБОР СИТАН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

12.12.2014 до 12.00h
ЈНМB-Д 2-11/14
ЕНЕРГЕТСКЕ ЦЕВИ, ЦРЕВА И ШТИТНИЦИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2014 до 12.30h

ЈНМB-У 1-09/14
УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
НА ОБЈЕКТИМА ЈКП „Јавно осветљење” БЕОГРАД

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

08.12.2014 до 12.00h
ЈНМB-У 3-11/14
УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору

29.12.2014 до 12.00h
ЈНМB-У 2-12/14
УСЛУГЕ ОСНОВНОГ И КАСКО ОСУГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о измени конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о закљученом уговору

29.12.2014 до 10.00h
ЈНМB-Д 1-12/14
ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

26.12.2014 до 10.00h
ЈНМB-У 1-11/14
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

01.12.2014 до 12.30h
ЈНМB-Д 1-11/14
ОПРЕМА ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Oбавештење о закљученом уговору

24.11.2014 до 12.00h
ЈНМB-Д 3-10/14
ДЕЛОВИ СТУБА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.11.2014 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-08/14
ПРИКОЛИЦЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РАДОВА НА ПУТУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

03.11.2014 до 12.00h

ЈНМB-Д1-09/14
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ОСИГУРАЧИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2014 до 12.00h
ЈНМВ-Д1-10/14
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

24.10.2014 до 12.00h
ЈНМВ-У 2-09/14
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

03.10.2014 до 12.00h
ЈНМВ-У 3-09/14
УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

29.09.2014 до 12.00h

ЈНМВ-Д 1-07/13
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ,ОБНАВЉАЊЕ, НАДОГРАДЊА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР
 

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору - парија 1

Обавештење о закљученом уговору - парија 2

23.08.2014 до 12.00h
ЈНМВ-У 2-08/14
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

17.09.2014 до 12.00h
ЈНМВ-У 1-07/14
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ФОТОКОПИР АПАРАТА СА ОДРЖАВАЊЕМ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

29.08.2014 до 12.00h
ЈНМВ-Д 1-05/14
КАБЛОВСКИ ПРИБОР - СИТАН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

21.07.2014 до 12.00h
ЈНМВ-У 2-06/14
МЕРЕЊЕ ИМПЕДАНСЕ ПЕТЉЕ КВАРА, УЗЕМЉЕЊЕ И ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

14.07.2014 до 12.00h
ЈНМВ-Д 5-05/14
ОДЕЛА И УНИФОРМЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

04.07.2014 до 12.00h
ЈНМВ-Д 1-04/14
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

02.06.2014 до 12.00h
ЈНМВ-У 3-03/14
УСЛУГА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ - ФТО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације - прва измена

Обавештење о закљученом уговору

06.06.2014 до 12.00h
ЈНМВ-У 4-02/14
УСЛУГА МИКСОВАЊА, ТРАНСПОРТА И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ БЕТОНА МБ20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

13.05.2014 до 12.00h
ЈНМВ-Д 2-02/14
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

12.05.2014 до 12.00h

ЈНМВ-У 1-03/14
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УПС-А

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока

Конкурсна документација I измена

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

07.04.2014 до 12.00h

ЈНМВ-У 1-02/14
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 1

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 3

Обавештење о закљученом уговору

25.03.2014 до 12.00h

ЈНМВ-У 2-03/14
УСЛУГА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација I измена

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2014 до 12.00h

ЈНМВ–У 2-02/14
УСЛУГА OДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација I измена

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

10.03.2014 до 12.00h

ЈНМВ–У 1-12/13
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење понуђачима за преглед локација

Обавештење о закљученом уговору

13.01.2014 до 12.00h