ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У ТОКУ - АКТУЕЛНЕ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЈНМВ-У 1-03/20
ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о померању рока за доставу понуда

19.03.2020 до 12.00h

ЈНМВ-Д 2-02/20
ЛИЦЕНЦИРАНИ СОФТВЕР

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

11.03.2020 до 12.00h

ЈНМВ-У 1-02/20
УСЛУГА ИСПИТИВАЊА МЕТАЛНИХ СТУБОВА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

10.03.2020 до 12.00h

ЈНМВ-Д 1-02/20
ДЕЛОВИ ЗА СВЕТИЉКЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.02.2020 до 12.00h

ЈНМВ-У 2-01/20
УСЛУГА МЕРЕЊА ИМПЕДАНЦЕ ПЕТЉЕ КВАРА, УЗЕМЉЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.02.2020 до 10.00h

ЈНМВ-Д 1-01/20
ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОДНЕ ОРМАНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.02.2020 до 12.00h