ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБУСТАВЉЕНЕ

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ЈНМВ-Д 3-12/19
ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА РАЗВОДНЕ ОРМАНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

27.01.2020 до 12.00h

ЈНМВ-У 2-10/19
УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ХИДРАУЛИЧНИХ ПЛАТФОРМИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

30.10.2019 до 12.00h

ЈНМB-У 1-12/16
УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ОДРЖАВАЊА НА ОБЈЕКТИМА
ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговори на питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

24.03.2017 до 12.00h

ЈНМB-Д 1-08/16
ГУМЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ И КАМИОНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

18.10.2016 до 12.00h

ЈНМB-Д 4-03/17
ДЕЛОВИ СТУБА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

12.05.2017 до 10.00h

ЈНМB-У 3-03/17
ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Ообавештење о обустави поступка

08.05.2017 до 12.00h

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА , ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНМВ-Д 1-08/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

 09.09.2013 до 12.00h

ЈНМВ-У 4-09/14
УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - СВЕТИЉКИ И РЕФЛЕКТОРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

II Измена конкурсне документације

Обавештење о померању рока

Обавештење о обустави поступка

04.11.2014 до 12.30h
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ-У 1-08/14
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

01.09.2014 до 12.00h
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ-У 1-05/14
УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА СА ОДРЖАВАЊЕМ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

04.06.2014 до 12.00h

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ-У 1-04/14
МЕРЕЊЕ ИМПЕДАНЦЕ ПЕТЉЕ КВАРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о обустави поступка

21.05.2014 до 12.00h