ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ АРХИВА 2013.

Назив тендера

Документација

Рок за достављање понуда

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-У 2-11/13
УСЛУГА ОСНОВНОГ И КАСКО ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација I измена

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

16.12.2013 до 13.00h

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-У 1-11/13
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

16.12.2013 до 12.00h

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-Д 1-09/13
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

27.09.2013 до 12.00h

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗРАДА МОНОГРАФИЈЕ
ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”
120 година јавног осветљења у Београду

Oбавештење о закљученом уговору 

 

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ОБНАВЉАЊЕ, НАДОГРАДЊА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР
ЈНМВ-Д 1-06/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

08.07.2013 до 12.00h

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОДРЖАВАЊЕ / РЕПРОГРАМИРАЊЕ ЕРП СИСТЕМА
ЈНМВ-У 5-07/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

25.07.2013 до 12.00h

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ,РЕПАРАЦИЈА НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ ЈНМВ-У 1-08/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питањa II

Обавештење о закљученом уговору

20.08.2013 до 12.00h

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ,УСЛУГА РЕПАРАПЦИЈЕ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СВЕТИЉКИ И РЕФЛЕКТОРА
ЈНМВ-У 4-08/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Одговори на питања

Обавештење о закљученом уговору

17.09.2013 до 12.00h

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ,ИЗРАДА МОНОГРАФИЈА "ЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ"
ЈНМВ-У 2-08/13

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

19.08.2013 до 12.00h