ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив тендера

Документација

Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 12 - ОСТАЛИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 10 - МАТЕРИЈАЛ ЗА СПАЈАЊЕ, КОРИЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 9 - БАТЕРИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 8 - ПРАТЕЋИ КОМПЈУТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ, АУДИО И ВИДЕО КАСЕТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 7 - ПРИБОР ЗА ПИСАЊЕ И БРИСАЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 6 - СВЕСКЕ, БЛОКОВИ, СТИКЕРИ, РОКОВНИЦИ И МАПЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 5 - ФАСЦИКЛЕ, РЕГИСТРАТОРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА АРХИВИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 3 - ОБРАСЦИ, ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И НАЛЕПНИЦЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 2 - КОВЕРТЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 9/15

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПАРТИЈА 1 - ПАПИР ЗА ПИСАЊЕ И ПАПИР ЗА ШТАМПАЊЕ И ФОТОКОПИРАЊЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 14/15

РАЧУНАРИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 8/15

КОЛОНИЈАЛНА РОБА - ПАРТИЈА 4 - СУВИ И МОНОКОМПОНЕНТНИ ЗАЧИНИ, ДЕХИДРИСАНИ ПРОИЗВОДИ, СИРОВЕ СЕМЕНКЕ, СЛАТКИ И ПРАШКАСТИ ПРОИЗВОДИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 8/15

КОЛОНИЈАЛНА РОБА - ПАРТИЈА 3 - ПРОИЗВОДИ ОД ВОЋА И ПОВРЋА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 7/15

ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАБАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 5/15

СРЕДСТВА ЗА ДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПАРТИЈА 4 - КРЕМЕ, САПУНИ И ОСТАЛА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 5/15

СРЕДСТВА ЗА ДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПАРТИЈА 3 - БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору
Централизована јавна набавка 5/15

СРЕДСТВА ЗА ДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПАРТИЈА 2 - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАДНИХ И КУХИЊСКИХ ПОВРШИНА, ПОДОВА И САНИТАРИЈА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка 5/15
СРЕДСТВА ЗА ДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПАРТИЈА 1 - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И РУЧНО И МАШИНСКО ПРАЊЕ РУБЉА И ПОСУЂА

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка 6/15
ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПАРТИЈА 3 - ПВЦ, ДРВЕНИ, ПЛАСТИЧНИ И ОСТАЛИ ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ОСВЕЖИВАЧИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка 6/15
ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПАРТИЈА 2- КЕСЕ, КОРПЕ И ОСТАЛИ СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору

Централизована јавна набавка 6/15
ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ПАРТИЈА 1- КРПЕ, МЕТЛЕ, СУНЂЕРИ, ЧЕТКЕ И ОСТАЛИ СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору

 Централизована јавна набавка 4/15
УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

ОБЈАВА ПОРТАЛ ГРАДА БЕОГРАДА

Обавештење о закљученом уговору